โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ประชาสัมพันธ์ => ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศิษย์เก่ารุ่น 33 ที่ 12 พฤศจิกายน 2014 02:38:55 AMหัวข้อ: รับสมัครนักเรียนภายในชั้นม.4 (เกรดเฉลี่ย5เทอม2.50 + ความสามารถพิเศษ)
เริ่มหัวข้อโดย: ศิษย์เก่ารุ่น 33 ที่ 12 พฤศจิกายน 2014 02:38:55 AM
รับสมัครนักเรียนภายใน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(เกรดเฉลี่ย 5 เทอม  2.50 + ความสามารถพิเศษ)
1. รับสมัคร                         23 – 26   กุมภาพันธ์  2558
2. สอบสัมภาษณ์                         27   กุมภาพันธ์   2558
3. ประกาศผลสอบ                        3    มีนาคม     2558
4. รายงานตัวและลงทะเบียน       9 – 13  มีนาคม    2558
5.  สอบคัดห้องและเรียนปรับพื้นฐาน   30  มีนาคม    2558

สถานที่สอบ    อาคารเรียนมัธยมศึกษา
054-710306