โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

แผนกต่างๆ => แผนกมัธยมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: kai ที่ 17 ธันวาคม 2018 03:01:29 PMหัวข้อ: กิจกรรม เดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2561
เริ่มหัวข้อโดย: kai ที่ 17 ธันวาคม 2018 03:01:29 PM
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม  2561 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแผนกมัธยมศึกษาจัดกิจกรรม เดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ขึ้น เพื่อฝึกทักษะชีวิตให้กับลูกๆลูกเสือและเนตรนารี ของการเป็นภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ดีฝึกการมีระเบียบวินัย (http://upic.me/i/3t/61__0002.jpg) (http://upic.me/show/62272853)
(http://upic.me/i/ak/61__0005.jpg) (http://upic.me/show/62272854)
(http://upic.me/i/ak/61__0008.jpg) (http://upic.me/show/62272855)
(http://upic.me/i/0f/61__0014.jpg) (http://upic.me/show/62272856)
(http://upic.me/i/qs/61__0016.jpg) (http://upic.me/show/62272857)
(http://upic.me/i/vh/s__47087650.jpg) (http://upic.me/show/62272851)
(http://upic.me/i/yw/24773.jpg) (http://upic.me/show/62272843)
(http://upic.me/i/yw/24774.jpg) (http://upic.me/show/62272844)
(http://upic.me/i/cw/s__17375294.jpg) (http://upic.me/show/62272849)
(http://upic.me/i/8j/14886.jpg) (http://upic.me/show/62272836)
(http://upic.me/i/8j/t1780.jpg) (http://upic.me/show/62272837)
(http://upic.me/i/8j/l5401.jpg) (http://upic.me/show/62272838)
(http://upic.me/i/8j/16253.jpg) (http://upic.me/show/62272839)
(http://upic.me/i/8j/16254.jpg) (http://upic.me/show/62272840)
(http://upic.me/i/yw/16257.jpg) (http://upic.me/show/62272841)
(http://upic.me/i/yw/24737.jpg) (http://upic.me/show/62272842)
(http://upic.me/i/or/24785.jpg) (http://upic.me/show/62272845)
(http://upic.me/i/or/40662.jpg) (http://upic.me/show/62272846)
(http://upic.me/i/or/244408.jpg) (http://upic.me/show/62272847)
(http://upic.me/i/y2/s__17375277.jpg) (http://upic.me/show/62272848)
(http://upic.me/i/y2/s__47079485.jpg) (http://upic.me/show/62272850)
(http://upic.me/i/uu/s__150822925.jpg) (http://upic.me/show/62272852)