โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

แผนกต่างๆ => แผนกมัธยมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: kai ที่ 11 มกราคม 2019 01:12:23 PMหัวข้อ: พิธีนมนัสการพระเจ้าเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ครบ 114 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: kai ที่ 11 มกราคม 2019 01:12:23 PM
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ.2019 เป็นวันครบวันก่อตั้งโรงเรียน ครบ รอบ 114 ปี ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพรให้กับโรงเรียน นักเรียน บุคลากรโรงเรียน  ผูัปกครอง ตลอดถึงท่านผู้มีอุปการคุณ ตลอดระยะเวลา 114 ปี (http://upic.me/i/um/4__0009.jpg) (http://upic.me/show/62292246)
(http://upic.me/i/sc/4__0006.jpg) (http://upic.me/show/62292247)
(http://upic.me/i/en/o__0016.jpg) (http://upic.me/show/62292248)
(http://upic.me/i/66/x__0011.jpg) (http://upic.me/show/62292249)
(http://upic.me/i/qt/e__0014.jpg) (http://upic.me/show/62292250)
(http://upic.me/i/jh/d__0018.jpg) (http://upic.me/show/62292251)
(http://upic.me/i/me/9__0028.jpg) (http://upic.me/show/62292252)
(http://upic.me/i/j8/q__0027.jpg) (http://upic.me/show/62292253)
(http://upic.me/i/19/t__0029.jpg) (http://upic.me/show/62292254)
(http://upic.me/i/nt/b__0003.jpg) (http://upic.me/show/62292255)
(http://upic.me/i/nt/s__0020.jpg) (http://upic.me/show/62292256)
(http://upic.me/i/ey/12610.jpg) (http://upic.me/show/62292257)
(http://upic.me/i/a2/12991.jpg) (http://upic.me/show/62292258)
(http://upic.me/i/ey/13009.jpg) (http://upic.me/show/62292259)
(http://upic.me/i/cf/172964.jpg) (http://upic.me/show/62292260)
(http://upic.me/i/mb/172965.jpg) (http://upic.me/show/62292261)
(http://upic.me/i/mb/172966.jpg) (http://upic.me/show/62292262)
(http://upic.me/i/mb/172993.jpg) (http://upic.me/show/62292263)
(http://upic.me/i/u6/s__18350082.jpg) (http://upic.me/show/62292264)
(http://upic.me/i/2j/a__0031.jpg) (http://upic.me/show/62292265)
(http://upic.me/i/sw/z__0034.jpg) (http://upic.me/show/62292266)
(http://upic.me/i/i9/2__0036.jpg) (http://upic.me/show/62292267)
(http://upic.me/i/h2/0__0042.jpg) (http://upic.me/show/62292268)
(http://upic.me/i/u3/m__0045.jpg) (http://upic.me/show/62292269)
(http://upic.me/i/yo/j__0055.jpg) (http://upic.me/show/62292270)
(http://upic.me/i/ka/7__0062.jpg) (http://upic.me/show/62292271)
(http://upic.me/i/hi/k__0067.jpg) (http://upic.me/show/62292272)
(http://upic.me/i/jt/e__0068.jpg) (http://upic.me/show/62292273)