20 มกราคม 2020 12:27:34 PM *
  แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อ: 09 มกราคม 2020 03:40:49 PM


หลักฐานในการสมัคร

อนุบาล 1-3

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน,บิดา,มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา,มารดา

ประถมศึกษาปีที่ 1

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน,บิดา,มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา,มารดา
4. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

มัธยมศึกษาปีที่ 1
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน,บิดา,มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา,มารดา
4. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
5. ใบ ปพ.1 (เกรด ป.1-ป.5)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน,บิดา,มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา,มารดา
4. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
5. ใบ ปพ.1 (เกรด 5 ภาคเรียน)

สมัครพร้อมชำระเงินในวันที่สมัคร
รายละเอียดอื่นๆและค่าใช้จ่ายสามารถดูได้จากระเบียบการตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

>>>ดาวน์โหลดระเบียบการ<<<
2  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ประกาศ!!! รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อ: 08 มกราคม 2019 09:18:59 AM


3  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2017 03:34:47 PM

4  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ประกาศ!! การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2017 12:51:13 PM

5  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2017 11:01:52 AM

6  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ด่วน ทุนการศึกษา ม.1 และ ม.4 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2017 03:58:19 PM


ยืดเวลาสำหรับนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท/ปี ไปอีก 10 วัน หมดเขตวันที่ 10 มีนาคม 2560
7  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อ: 10 มกราคม 2017 04:32:49 PM

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ชั้น บริบาล อนุบาล ประถม มัธยม
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมเป็นต้นไป

พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
สมัครภายในช่วงวันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ได้รับทุนการศึกษา ชำระค่าเทอมแค่ปีละ 500 บาท จนกว่าจะจบช่วงชั้น
>>>ดาวโหลดระเบียบการ ปี 2560<<<
8  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น อ.1, ม.1, ม.4 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016 08:45:04 AM
ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และเปิดภาคเรียนใหม่ชั้น อนุบาลปีที่ 1
จากเดิมวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เนื่องจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ทางคณะ คสช. ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ
9  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อ: 22 มกราคม 2016 11:16:38 AM
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ทุกระดับชั้น
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ระดับมัธยมศึกษา มีทุนการศึกษาสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ


สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้
>>>> ระเบียบการ 2559 <<<<
ติดต่อสมัครได้ที่แผนกทะเบียน (ตึกแดง) โทร.054-710306
10  ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน / ชำระค่าเทอมและค่าเรียนพิเศษ เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015 11:37:48 AM
ฝ่ายการเงิน(ตึกแดง)

ปิดทำการชำระค่าเทอมและค่าเรียนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 ตุลาคม 2558
11  ประชาสัมพันธ์ / คลิปวีดีโอ / ก้าวต่อไป (Christian song) - บอย พีซเมกเกอร์ cover by Jannine Weigel (พลอยชมพู) เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015 07:26:11 AM
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WQQDByPHBjY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WQQDByPHBjY</a>
หน้า: [1]