24 กันยายน 2018 10:25:39 AM *
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 เมื่อ: 19 กันยายน 2018 12:03:43 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้STEM ศึกษา หัวข้อSweet Potato Cookie ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อยครั้งที่1 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี่ยง จากจำนวน ทั้งหมด 12 ทีม 6 จังหวัดภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน เมื่อวันที่12-14กันยายน2561 ประกอบด้วย คุณครู รุจินันท์ ปันชัย คุณครู พิทารักษ์ เสนรัตน์ คุณครูวราภรณ์ ดาอินวงค์ คุณครูโยฮัน แสนแขก คุณครูวาสนา สิทธิกัน


 2 
 เมื่อ: 19 กันยายน 2018 11:04:54 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ตารางครุูผู้ควบคุมห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กเพื่อ Download

เนื้อหาที่ใช้สอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 คลิ๊กเพื่อ Download

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 /2561
 คลิ๊กเพื่อ
Download

 3 
 เมื่อ: 11 กันยายน 2018 10:01:41 AM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot


 4 
 เมื่อ: 05 กันยายน 2018 03:00:23 PM 
เริ่มโดย blue - กระทู้ล่าสุด โดย อีผี
เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะน่าไปเที่ยวมากค่ะสูตรบาคาร่า

 5 
 เมื่อ: 05 กันยายน 2018 02:04:40 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดีกับฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดน่าน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ชนิดกีฬา ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


 6 
 เมื่อ: 05 กันยายน 2018 01:56:54 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิตะวัน นิลคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 7 
 เมื่อ: 04 กันยายน 2018 09:15:15 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  "โครงการรักษ์ภาษาไทย "  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
1. การคัดลายมือ  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ด.ญ.นีรชา  นิ่มสง่า  
2. การแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ รางวัลเหรียญทองด.ญ.นฤภร  ไชยปาละ
3. รายการแข่งขัน พินิจวรรณคดีไทยเหรียญทอง ด.ญ.วิลาสินี  อินน้อย
4. การอ่านย่อความ เหรียญทอง ด.ญ.รูช  แซ่ว่า
5. การเขียนเรียงความ เหรียญทอง ด.ญ.กัญญาพัช  ปริทำมัง
ขอแสดงความยินดี กับลูกๆนักเรียน และขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาตลอด ขอพระเจ้าทรงอวยพร  อาเมน.

 8 
 เมื่อ: 03 กันยายน 2018 12:06:38 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดับ นายพิษณุ   วงศ์พิมล การแข่งขันวาดภาพหัวข้อ ASEAN  MISSION TOGETTHER ณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอัดับที่ 1

 9 
 เมื่อ: 03 กันยายน 2018 12:00:26 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดี  นางสาวดรุณ๊  กิตติวิเศษสกุล นางสาว จุฑาทิพย์  กันทะกาลัง  รางวัลชมเชย โครงงาน Sweet potato snack  นำเสนอโครงงานค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 จ.น่าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลล้านนาน่าน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 10 
 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2018 08:38:54 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ...โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาของเรา ทางโรเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาลูกๆนักเรียนของพวกเรา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ....หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10