24 ตุลาคม 2017 12:04:17 AM *
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017 12:21:42 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot


 2 
 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017 11:20:48 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  จังหวัดน่าน - ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี - นครปฐม- สุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาตลอด ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร .

 3 
 เมื่อ: 26 กันยายน 2017 10:17:09 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครู ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  2560 ครั้งที่ 67  สหวิทยาเขต น่าน 1 เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขัน ในจังหวัดกำแพงเพชร   3 รายการคือ  
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 นายทิวานนท์   วิหคไพรวัลย์   ครูผู้ฝึกสอน ครูสายชิน   สุยะนา
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  1. นายจารุวัฒน์   สุรกิจมงคล 2. นายพัชรพงษ์   ยิ่งสินสุมิตร  
                                         3. นายวัชรพงษ์   สาทรวนนาเวศ  ครูผู้ฝึกสอน ครูสายชิน   สุยะนา  
และ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  1. นางสาวกฤตธีรา   ชัยพินิจ  2. นายกิตติชัย   ไกรยราช  
                                                3. นายณัฐนนท์   สุขโข  4. นายนุชานนท์   สิทธิ์คงตั้ง  
                                                5. นายสิทธิชาญ   อินทะรังษี  ครูผู้ฝึกสอน คือ
                                                1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี   2. นายวุฒิพงษ์   สุตเกตุ

   สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  เหรียญทอง  22 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรียญทองแดง 14 เหรียญ เข้าร่วมการแข่งขัน 9 รายการ

 4 
 เมื่อ: 19 กันยายน 2017 03:32:19 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้น  ม.6/1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม โครงการ "พยุงธรรม  ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวัน อังคาร ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ประกอบพิธีเปิดโครงการฯ หน้าอาคาร สนง อบจ.น่าน และพื้นที่ปลูกต้น พะยูง และไม้เสริมระบบนิเวศอื่นๆ อีก รวม ๓๕๕ ต้น ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆของจังหวัดน่าน
 5 
 เมื่อ: 15 กันยายน 2017 11:20:16 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1  คลิ๊กเพื่อ Download
ตารางการจัดห้องสอบ คลิ๊กเพื่อ Download
เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค คลิ๊กเพื่อ Download

 6 
 เมื่อ: 07 กันยายน 2017 08:16:37 AM 
เริ่มโดย blue - กระทู้ล่าสุด โดย blue
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรียนรู้แบบโครงการ project approach  เรื่อง มะพร้าว และได้เรียนรู้นอกสถานที่ ณ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกคหกรรมศาสตร์ ในการเรียนเรื่องการทำวุ้น ซึ่งนักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริง ได้ทั้งความรู้  ประสบการณ์ มีความสุข สนุกสนานมาก..
ขอบคุณผู้บริหาร คณะครู วิทยากร และตลอดจนผู้ปกครองที่สนับสนุนลูกนักเรียน ในการเรียนรู้โครงการ ดีดี ที่เป็นประโยชน์กับลูกนักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา และโครงการนี้ ลูกนักเรียนจะได้เรียนรู้ ทุกคนทุกระดับชั้น ตามหัวข้อที่ลูกนักเรียนเลือกในแต่ละระดับชั้นต่อไป..

 7 
 เมื่อ: 01 กันยายน 2017 04:11:16 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตน่าน สาขาพืชศาสตร์เข้าให้ความรู้เรื่องกล้วยไม้และปฎิบัติการปลูกกล้วยไม้ ในโรงเรียนให้กับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา
 8 
 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2017 03:06:57 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai

 9 
 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2017 10:07:26 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง และสามารถเป็นผู้นำได้ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติดุริยางคสิลป์ไทย โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสียงก้องจากบันดุง: อังกะลุง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


 10 
 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2017 09:39:42 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ได้ดำเนินการการสอบแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๓ ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐   เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณโรงเรียนราชานุบาล ผลปรากฏว่า   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓   ประกอบด้วย เด็กหญฺิงกนกพร ยานะ.    เด็กหญิงวิมลณัฐ.  อินผ่อง.  เด็กหญิงรัชดาวรรณ แซ่ว่า   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โดยมีคุณครูสิริรัสมิ์  ศิริมาตย์ เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม


หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10