21 มีนาคม 2018 04:21:14 AM *
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 เมื่อ: 15 มีนาคม 2018 11:54:52 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 2 
 เมื่อ: 07 มีนาคม 2018 02:52:20 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเข้าห้องเรียน Mini Program
ปฐมวัยปีที่ 3 ขึ้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้
กำหนดการยืนยันและมอบตัวเข้าห้องเรียน MP (6,000 บาท)
ภายในวันศุกร์ที่ 9 - 16 มีนาคม 2561
ณ การเงิน ตึกอำนวยการ
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
คลิ๊กเพื่อ Download

 3 
 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2018 12:41:44 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจัดกิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณให้กับลูกๆนักเรียน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร.
 4 
 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2018 12:18:14 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560


ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2  และห้องสอบ คลิ๊กเพื่อ Download
เนื้อหาที่ใช้สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 คลิ๊กเพื่อ Download

 5 
 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2018 04:34:20 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจัดกิจกรรมมนัสการพระเจ้าเนื่องในวันจบหลักสูตรปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ขอขอบพระคุณ  คศ.ปริญญา ตาวินโน ปลัดสำนักเลขาธิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้ความกรุณาเป็นประธานในพิธี ขอพระเจ้าทรงอวยพระ.    ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ลูกๆนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่าน


 6 
 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2018 12:44:03 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมวันตรุษจีน ขึ้้นในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน วิธีการดำเนินชีวิตของชาวจีน  


 7 
 เมื่อ: 26 มกราคม 2018 01:30:19 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา แผนกมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม ห้องเรียนจุดเน้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กิจกรรม วิทย์ -คณิต   ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กิจกรรม English Camp "My beloved Nan"  


 8 
 เมื่อ: 23 มกราคม 2018 03:46:22 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
สามารถ เข้าชมเว็บไซต์ วันการศึกษาเอกชนได้ ที่นี้

https://sites.google.com/site/ekachonnorth2561/home

 9 
 เมื่อ: 22 มกราคม 2018 10:58:13 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
การแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสพป.น่าน เขต 1 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในนามกลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 19 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาได้นำทัพนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และได้รับรางวัล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย วิ่ง 200 เมตร 4*100 เมตร วิ่งผลัดเมดเล่ย์   เหรียญทอง  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย วิ่ง 200 เมตร  ทองแดง  400เมตร  เหรียญเงิน  4*100  เหรียญเงิน  4*400 เหรียญทอง  ขอแสดงความยินดีด้วยคะ  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ..
 10 
 เมื่อ: 19 มกราคม 2018 01:29:15 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแผนกมัธยมศึกษาจัดกิจกรรม ค่าย cheer you up 60   สำหรับน้องประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียน

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10