18 ธันวาคม 2017 12:24:27 AM *
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2017 11:01:45 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
กิจกรรมวันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน ครั้งที่ 16 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่านครั้งที่16 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานจัดกิจกรรม ต่างๆ อาทิ การเต้นบาสโลบ  เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรค การปลูกต้น ไม้เพื่อเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานและพัฒนาสวนภูมิรักษ์น่านให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ เป็นแหล่งเพาะปลูกพันธุ์ สมุนไพร และพันธุ์ไม้ใหญ่หายาก ประจำปี 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุน สวนภูมิรักษ์น่าน จำนวน 7 หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการเขียนเรียงความ  การวาดรูป  การกล่าวสุนทรพจน์  การแข่งขันฟุตบอล  ในหัวข้อ "คนน่านร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สวนภูมิรักษ์จังหวัดน่าน ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า"สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน” เป็น1 ใน 6 สวนภูมิรักษ์ในประเทศไทย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สภาคริสจักร ในประเทศไทย โดยโรงเรียนน่านคริสเตรียนศึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และทำพิธีเปิดสวนภูมิรักษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 ตามแนวพระราชดำริพระองค์ท่าน คือ สร้างป่าใหญ่ในเขตเมือง หล่อหลอมและกระตุ้นจิตสำนึกของชุมชนให้เห็นความสำคัญของต้นไม้ เกิดรักและหวงแหนพื้นที่ป่าไม้ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้หายากและสมุนไพรไทย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย
 2 
 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2017 02:30:02 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot

  ประกาศผลสอบวัดความรู้ทักษะวิชาการครั้งที่ 3

คะแนนรวมทุกวิชาและระดับชั้น   คลิ๊กเพื่อ Download
วิชาภาษาไทย     คลิ๊กเพื่อ Download
วิชาคณิตศาสตร์   คลิ๊กเพื่อ Download
วิชาวิทยาศาสตร์   คลิ๊กเพื่อ Download
วิชาสังคมศึกษา    คลิ๊กเพื่อ Download
วิชาอังกฤษ         คลิ๊กเพื่อ Download

 3 
 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2017 10:21:55 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ย 60 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ร่วมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณคลองเปรมประชาราฎร์ โดย หมู่บ้านประตูปล่อง ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา เทศบาทเมืองน่าน มทบ.38 เรือนจำจังหวัดน่าน พัฒนาเก็บกวาดวัชพืช เศษกิ่งไม้ และขยะ ในคลองเปรมประชาราฎร์ และตัดหญ้าบริเวณขอบคันคลอง พร้อมัน ณ ศูนย์ อสม.บ้านประตูปล่อง 4 
 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2017 09:57:26 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่วิเศษนิยม อ.ภูเพียง  จ.น่าน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560


 5 
 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2017 09:24:15 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อหนังสั้น เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย บริษัท หงสา เพาเวอร์ จํากัด   รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท    ประกอบด้วยนายฉัตรสุวรรณ  ยะราช   นางสาวฟ้ารุ่ง  ปัทมสูตร   นางสาวณิชานันท์  ภัทรเคหะ   และมีคุณครูรุจินันท์  ปันชัย เป็นครูที่ปรึกษาและดูแลนักเรียน
 6 
 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2017 04:16:38 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot


 7 
 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017 12:21:42 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot


 8 
 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2017 11:20:48 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  จังหวัดน่าน - ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี - นครปฐม- สุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาตลอด ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร .


 9 
 เมื่อ: 26 กันยายน 2017 10:17:09 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครู ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  2560 ครั้งที่ 67  สหวิทยาเขต น่าน 1 เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขัน ในจังหวัดกำแพงเพชร   3 รายการคือ  
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 นายทิวานนท์   วิหคไพรวัลย์   ครูผู้ฝึกสอน ครูสายชิน   สุยะนา
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  1. นายจารุวัฒน์   สุรกิจมงคล 2. นายพัชรพงษ์   ยิ่งสินสุมิตร  
                                         3. นายวัชรพงษ์   สาทรวนนาเวศ  ครูผู้ฝึกสอน ครูสายชิน   สุยะนา  
และ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  1. นางสาวกฤตธีรา   ชัยพินิจ  2. นายกิตติชัย   ไกรยราช  
                                                3. นายณัฐนนท์   สุขโข  4. นายนุชานนท์   สิทธิ์คงตั้ง  
                                                5. นายสิทธิชาญ   อินทะรังษี  ครูผู้ฝึกสอน คือ
                                                1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี   2. นายวุฒิพงษ์   สุตเกตุ

   สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  เหรียญทอง  22 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรียญทองแดง 14 เหรียญ เข้าร่วมการแข่งขัน 9 รายการ

 10 
 เมื่อ: 19 กันยายน 2017 03:32:19 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้น  ม.6/1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม โครงการ "พยุงธรรม  ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวัน อังคาร ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ประกอบพิธีเปิดโครงการฯ หน้าอาคาร สนง อบจ.น่าน และพื้นที่ปลูกต้น พะยูง และไม้เสริมระบบนิเวศอื่นๆ อีก รวม ๓๕๕ ต้น ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆของจังหวัดน่าน
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10