สารจากผู้อำนวยการ
สารจากผู้อำนวยการ
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
คำขวัญ-ปรัชญา
สำนักงานฝ่ายบริหาร
เพลงมาร์ช-สีประจำโรงเรียน
SAR ระดับขั้นพื้นฐาน
SAR ระดับขั้นปฐมวัย
อัตราค่าบำรุงทางการศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูระดับประถมศึกษา
ฝ่ายสนับสนุนงานการเงินและธุรการ
คณะครูระดับมัธยมศึกษา
คณะครูระดับปฐมวัย
ปฏิทินการปฏิบัติงานปี2556
ผลงานวิจัยของครู
กิจกรรมสวนภูมิรักษ์
บทเรียนออนไลน์
คลังข้อสอบออนไลน์
สำนักงานพันธกิจการศึกษา
พระคัมภีร์ออนไลน์
คุณครูดอดคอม
สสวท.
สมศ.
เว็บไซค์ ด.เด็ก
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาน่าน 1
Dictionary Online
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
การศึกษาแห่งชาติ
ทดสอบความถนัดในอาชีพ
เทคนิคการเขียนโปรแกรม
เทคนิคการเล่นกีตาร์
วารสารแผนกมัธยม
E-mail ผู้ดูแลระบบ
โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.1 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย teacher_kai   
Monday, 10 November 2008

โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2551  สุโขทัย  พิษณุโลก อุตรดิตถ์  แพร่ น่าน

Image

โครงการทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8   พฤศจิกายน 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  , อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก  ต้นสักใหญ่ เขื่อนสิริกิติ์  อนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย  - ดาบหัก สถาบันราชภัฎดุตรดิตถ์ โดยสารรถไฟจากสถานีศิลาอาสน์ถึงสถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในตำรา เพื่อรับประสบการณ์ตรงจากสถานที่ ต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเกิดการอยู่รวมกับผู้อื่นๆ และเป็นการพัฒนานิสัยของแต่ละคน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 Image

Image

Image

Image

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 10 November 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
BlueBusiness by luka@kujawa.biz